Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (205)

hosp111Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει επί θητείας επτά (7) θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. 

 
Κείμενο προκήρυξης εδώ
Page 1 of 15