Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού του Ξενώνα ΖΕΦΥΡΟΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.230,00 € με ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ