ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού του Προστατευόμενου Διαμερίσματος Ζέφυρος προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.490,00 € με ΦΠΑ

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού του Ξενώνα ΖΕΦΥΡΟΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.230,00 € με ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΓΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Page 1 of 35