Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού του Προστατευόμενου Διαμερίσματος Ζέφυρος προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.490,00 € με ΦΠΑ