ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024 - 2025

Vérifiez ça ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
portal randkowy sympatia logowanie ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σ.Α.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Obtenez plus d'informations Οι εγγραφές των νέων καταρτιζομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» θα πραγματοποιηθούν από 19/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2024 έως 13/ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/ 2024 στην γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας .

Δικαιολογητικά εγγραφής
1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από την Σ.Α.Ε.Κ.)
2. Τίτλος σπουδών (Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
7. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
8. Επιπλέον για τους υποψήφιους καταρτιζόμενων χωρών της ΕΕ ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ' ελάχιστον επιπέδου Β1.
Δυνατότητα εγγραφής στο Α' εξάμηνο κατάρτισης έχουν:
• Οι απόφοιτοι των ΓΕΛ, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
• Οι επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, με την συμπλήρωση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
Επίσης από 19/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2024 έως 13/ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/ 2024 οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ ανάλογης ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ' εξάμηνο υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Σχολή.
Από 1-10/7 τρέχοντος έτους καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλη Σχολή ή για αλλαγή ειδικότητας δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στην Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2441351205

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Κ.                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ                    ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΜΑΙΡΗ

Last modified on Wednesday, 26 June 2024 10:56