ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

hosp111Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας  προκηρύσσει επί θητεία Θέση Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Κείμενο προκήρυξης εδώ