ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

afisa iekΟι εγγραφές των νέων καταρτιζομένων στην ειδικότητα   «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» http://olhg45.fr/?kaption=osv-rencontres παρατείνονται έως 29 /Σεπτεμβρίου/ 2023 στην γραμματεία του ΔΙΕΚ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

site elite rencontre avis                      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ).
2. Τίτλος σπουδών (Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ. Τηλέφωνο επικοινωνίας:2441351 205.

Magsaysay Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΓΝΚ            H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ                ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΜΑΙΡΗ