ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Στην τελική φάση παραλαβής του έργου ανανέωσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (2007-2013) βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Ήδη μέχρι στιγμής έχουν παραληφθεί και βρίσκονται σε λειτουργία δέκα (10) σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στους νεφροπαθείς του νομού.

Για την αναβάθμιση του ακτινολογικού τμήματος εγκαταστάθηκε νέο ακτινοσκοπικό σταθερό μηχάνημα, σταθερό ακτινολογικό και φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, ψηφιακή κάμερα. Στον λοιπό εργαστηριακό τομέα ανανεώθηκε ο εξοπλισμός του τμήματος Αιμοδοσίας με ψυχόμενη φυγόκεντρο, μικροφυγόκεντρο και φυγόκεντρο 24 θέσεων, ενώ ανάλογες φυγόκεντροι προμηθεύτηκε το Γ.Ν. Καρδίτσας για το Μικροβιολογικό τμήμα, καθώς και εξοπλισμός για το Παθολογοανατομικό τμήμα. Για τις ανάγκες του καρδιολογικού τμήματος έγινε προμήθεια μηχανήματος υπερήχων, αναπνευστήρες για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την παιδιατρική κλινική, κ.ά.

Με την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού το Γ.Ν.Καρδίτσας αναβαθμίζει την διαγνωστική του ικανότητα και γενικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Καρδίτσας και τους επισκέπτες της.

Κων. Δάλλα

Διοικητής ΓΝΚ