ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2022

hosp111Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας  προκηρύσσει επί θητεία Θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

 

Κείμενο προκήρυξης εδώ