ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ (ΚΩΔ.5.36) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Prestwich εδω