ΤΡΑΥΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ με τη μέθοδο EMDR

http://distillerie-perigord.com/?kstroma=femme-cherche-homme-sur-nice&cf9=6f Tί είναι το EMDR;  http://delab.it/?direktor=donna-cerca-uomo-terracina&10a=5e ( Απευαισθητοποίηση και Επανεπεξεργασία μέσω οφθαλμικών Κινήσεων );

http://elreal.com.ni/?sypermen=lemoiz-web-de-citas&f67=3d Tραυματοθεραπεία συμπεριλαμβάνει όλες τις εξειδικευμένες θεραπευτικές μεθόδους που στοχεύουν στη βοήθεια ανθρώπων που έχουν βιώσει  τραυματικές ή πολύ στρεσσογόνες εμπειρίες. Η Τραυματοθεραπεία μας βοηθά να επεξεργαστούμε τις τραυματικές εμπειρίες με τέτοιο τρόπο, ώστε όλες οι ικανότητες και τα χαρίσματά μας να αναπτυχθούν, χωρίς να εμποδίζονται από φόβους ή συναισθήματα ανημπόριας. Το τραυματικό γεγονός καθεαυτό παραμένει κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας. Μπορεί όμως να αποκτήσει νόημα και θέση μέσα στο σύνολο των εμπειριών μας. Μ’ αυτό τον τρόπο γινόμαστε ωριμότεροι, πιο πλούσιοι σε δυνατότητες αντίληψης, αίσθησης και δράσης στο παρόν και στο μέλλον.

 

Ιδιαίτερα εστιασμένη στην αποκατάσταση του ψυχικού τραύματος είναι η πρωτοποριακή μέθοδος EMDR. Πρόκειται για μία συνθετική  μέθοδος ψυχοθεραπείας, η οποία συνδυάζει αρμονικά πολλά επιτυχή στοιχεία από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις:

Τα αρχικά EMDR σημαίνουν στην αγγλική γλώσσα  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, όρος που αποδίδεταιστα ελληνικά ως «απευαισθητοποίηση και επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων».

Εμπνεύστρια της μεθόδου EMDR  είναι η Αμερικανίδα ψυχολόγος και επιστημονική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ψυχικής Έρευνας στο Palo Alto της Καλιφόρνια, Francine Shapiro. Η ιδέα προέκυψε από μία  τυχαία προσωπική εμπειρία της, ενώ στη συνέχεια θεμελιώθηκε από την ίδια (1987). Κατόπιν η μέθοδος EMDR τεκμηριώθηκε μέσα από εκατοντάδες επιστημονικές  έρευνες.

Θεραπευτική διαδικασία

Η μέθοδος EMDR είναι μία δομημένη θεραπευτική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε 8  βασικές φάσεις. Στόχος της μεθόδου είναι «η μετατροπή μιας δυσλειτουργικής αφομοίωσης μιας τραυματικής εμπειρίας σε λειτουργική μέσα σε  ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο. Δεν αρκείται απλώς στην εξάλειψη των συμπτωμάτων και στην απόσβεση τυχόν εξαρτημένων αντιδράσεων, κυρίως αποβλέπει στην επεξεργασία της αρνητικής εμπειρίας, ή των δυσλειτουργικών σκέψεων και συναισθημάτων, σε επίπεδο ψυχολογικό, σωματικό και νευροφυσιολογικό».

Στοχεύει αρχικά στην επεξεργασία παρελθοντικών στρεσσογόνων ή τραυματικών βιωμάτων, τα οποία πιθανόν να οδήγησαν σε  μια πλειάδα από συμπτώματα και προβλήματα στο παρόν. Στη συνέχεια, θεραπευόμενος και θεραπευτής θέτουν ως στόχο  επεξεργασίας καταστάσεις του  παρόντος, οι οποίες πυροδοτούν δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, συναισθήματα και σωματικά συμπτώματα, ενώ η θεραπεία ολοκληρώνεται με την εγκαθίδρυση θετικών μοτίβων συμπεριφοράς για το μέλλον, θέτοντας με αυτόν τον θεραπευτικό κύκλο τις βάσεις για την  αποκατάσταση της ψυχικής υγείας.

Η θεραπευτική διαδικασία αποτελείται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ενώ ένα βασικό της στοιχείο είναι  τα διεστιακά (αμφίπλευρα)  αισθητηριακά  ερεθίσματα (οπτικά, ακουστικά, απτικά), τα οποία αποτελούν καινοτομία της μεθόδου. Κατά τη διάρκεια των φάσεων  θεραπευτικής επεξεργασίας ο θεραπευόμενος εστιάζει την προσοχή του  σε στρεσσογόνες αναμνήσεις, ενώ ταυτόχρονα καλείται να παρακολουθήσει τα διεστιακά αυτά ερεθίσματα.  Τα αισθητηριακά  αμφίπλευρα ερεθίσματα ενισχύουν συνειρμικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα ο θεραπευόμενος να βιώνει αλλαγές σε επίπεδο γνωστικό, συναισθηματικό, νευροφυσιολογικό και σωματικών αισθήσεων.

Μηχανισμός Δράσης

Αν και δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το EMDR, υπάρχουν συνεχείς έρευνες για τον πιθανό μηχανισμό με τον οποίο το EMDR διευκολύνει την επανεπεξεργασία  της τραυματικής εμπειρίας. Είναι σαφές στους ερευνητές ότι συμβάντα του παρόντος μπορούν να πυροδοτήσουν αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα και σωματικές αισθήσεις που προέρχονται από παλαιότερες εμπειρίες, οι οποίες δεν έχουν πάψει να προκαλούν στρες στον θεραπευόμενο. Φαίνεται ότι το EMDR μπορεί να μεταβάλλει τη σύνδεση  μεταξύ αυτών των συμβάντων, μειώνοντας κατά πολύ τη δυσφορία που προκαλούν τόσο τα παλαιά, όσο και τα τρέχοντα συμβάντα.

Έχουν διατυπωθεί αρκετές υποθέσεις που προσπαθούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο το EMDR κινητοποιεί τη γρήγορη επεξεργασία γνωσιακού και συναισθηματικού υλικού. Μεταξύ αυτών είναι

(α) η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων της ανάμνησης

(β) η συνειδητή και εστιασμένη προσοχή

(γ) ο ελεύθερος συνειρμός

(δ) η επαναλαμβανόμενη έκθεση στην τραυματική εικόνα αλλά και η αποστασιοποίηση από αυτήν

(ε) η κίνηση των ματιών και άλλων ερεθισμάτων.

Μια υπόθεση που προτείνεται συχνά για το μηχανισμό δράσης είναι ότι τα αμφίπλευρα ερεθίσματα προσοχής προκαλούν αντίδραση προσανατολισμού (Macculloch & Feldman, 1996). Είναι πιθανό η αντίδραση προσανατολισμού να ενεργοποιεί νευροβιολογικούς μηχανισμούς που  με τη σειρά τους ενεργοποιούν την μνήμη στρεσσογόνων βιωμάτων και την ενσωμάτωση τους στην φλοιώδη σημασιολογική μνήμη (Stickgold, 2002). Πολλές μελέτες (Andrade et al, 1997;  van den Hout et al., 2001) καταδεικνύουν ότι η κίνηση των ματιών και άλλα  αμφίπλευρα ερεθίσματα επηρεάζουν την αντίληψη της ανάμνησης στην οποία εστιάζει ο πελάτης, μειώνοντας τη ζωντάνια των εικόνων και το συναίσθημα που απορρέει από αυτές.

Κατά τη θεραπεία με τη μέθοδο EMDR, ο κλινικός ψυχοθεραπευτής συνεργάζεται με τον πελάτη για να εντοπίσουν το ειδικό θέμα που θα αποτελέσει το επίκεντρο της ψυχολογικής θεραπείας. Με τη χρήση ενός δομημένου πρωτοκόλλου, ο θεραπευτής καθοδηγεί τον πελάτη μέσα από την περιγραφή του στρεσσογόνου συμβάντος ή θέματος και τον βοηθά να επιλέξει επιμέρους πτυχές της ανάμνησης που είναι ιδιαίτερα αγχογόνες. Ενώ ο πελάτης διεξάγει τις οφθαλμικές κινήσεις, έρχεται ταυτόχρονα σε επαφή με συναισθήματα, σκέψεις, εικόνες, σωματικές αισθήσεις που συνδέονται με αυτές τις αναμνήσεις. Ο θεραπευτής διακόπτει τα αμφίπλευρα ερεθίσματα σε τακτικά διαστήματα ώστε να βεβαιώνεται ότι η επεξεργασία του πελάτη προχωρά επαρκώς. Ο θεραπευτής διευκολύνει την επεξεργασία, με το να παίρνει κλινικές αποφάσεις σχετικά με τους τρόπους βοηθητικών παρεμβάσεων. Στόχος είναι η ταχεία επεξεργασία των πληροφοριών που συνδέονται με την αρνητική εμπειρία, η οποία θα οδηγήσει σε μια "προσαρμοστική επίλυση". Σύμφωνα με τη Shapiro, αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση των συμπτωμάτων, τη μετακίνηση από μια αρνητική πεποίθηση του πελάτη σε μια νέα θετική πεποίθηση και την προοπτική βελτίωσης της λειτουργικότητας του ατόμου. Η θεραπεία EMDR μπορεί να διαρκέσει από 1- 4 συνεδρίες για ένα απλό τραύμα (π.χ. ένα τροχαίο) έως ένα έτος ή περισσότερο για πιο σύνθετα προβλήματα και διαταραχές.

Η θεραπεία EMDR έχει βοηθήσει με επιτυχία περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που  αντιμετώπιζαν ψυχολογικές δυσκολίες, οι οποίες είχαν σαν πηγή τους  κάποιο είδος τραυματικής εμπειρίας.

Αφορμή μιας  τραυματικής εμπειρίας μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε  πραγματικό στρεσσογόνο γεγονός,  όπως πόλεμος, φυσική καταστροφή, βίαιη επίθεση, ατύχημα, σωματική ή λεκτική κακοποίηση, παραμέληση, απώλεια αγαπημένου προσώπου, σοβαρές ασθένειες, εγχειρίσεις. Η Francine Shapiro υποστηρίζει ότι το EMDR μπορεί να ενισχύσει το άτομο να ξεπεράσει ψυχικά οποιοδήποτε  στρεσσογόνο γεγονός ή κατάσταση νιώθει ότι υπερβαίνει τις ψυχικές του αντοχές και τις εσωτερικές του δυνάμεις.   Μέσα σε ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο, με την βοήθεια του ειδικού, ο θεραπευόμενος  μπορεί να ξεπεράσει την ταραχή, τον πόνο, ή το ψυχολογικό σοκ  που βίωσε, είτε πρόκειται για ένα μοναδικό τραυματικό γεγονός ή για πολλαπλά τραυματικά/στρεσσογόνα γεγονότα που διήρκεσαν ακόμη και χρόνια.

Η μέθοδος EMDR διεξάγεται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους)

Ενδείξεις και εφαρμογές

Εκτός από περιπτώσεις μετατραυματικών διαταραχών κάθε είδους, η μέθοδος EMDR εφαρμόζεται με επιτυχία σε φοβίες, κρίσεις πανικού και αγχώδεις διαταραχές, σε κατάθλιψη, εξαρτήσεις, ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, αλλά και σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου ή σοβαρών ασθενειών για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών τους επιπτώσεων. Υπάρχουν επίσης θετικές αναφορές για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε διαταραχές προσωπικότητας. H μέθοδος EMDR διεξάγεται σε ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες και εφαρμόζεται σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά.

Στο νοσοκομείο Καρδίτσας παρέχονται συνεδρίες με τη μέθοδο EMDR από την ψυχολόγο κα Ε. Μπουρνούδη που έχει πραγματοποιήσει εκπαίδευση στη συγκεκριμένη προσέγγιση.

Last modified on Thursday, 08 February 2018 06:24