Ηλεκτρονικά Δεδομένα Γενικου Νοσοκομείου Καρδίτσας

 

Αποφάσεις ΔΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Φαρμάκων

Υγειονομικού Υλικού

Τροφίμων

Υπόλοιπου Υλικού

Νοσοκομείου

Απόρων

Ν.4368

     
2016

2016

2016

2016

2016

2016

 

2017

2017

2017

2017

2017

2017

 

ΑΓΟΡΕΣ

Φαρμάκων

2016

2017

 

 

 

Νοσηλευτική Κίνηση

2016

2017

 

Κίνηση Εξωτερικά Ιατρεία

2016

2017

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8/2016

12/2016

12/2017