ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ PHILIPS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια « Φρούτων - Λαχανικών » CPV 15331100-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρδίτσας -Διαμέρισμα Β και του Ξενώνα Ψυχαργώς και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την συντήρηση των αυτοτελών μονάδων κλιματισμού (split) του Νοσοκομείου. CPV 50730000-1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 8/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΓΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚ.6/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2