Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού - Καθαριότητα

Δελτίο Τύπου - Αιμοδοσία

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού - Φύλαξη

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χριστουγεννιάτικο BAZΑAR του ξενώνα Ζέφυρος Ψυχαργώς του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

Δελτίο Τύπου - Προληπτικός Εμβολιασμός

Δελτίο Τύπου

Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη

Page 10 of 29