ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΤΡΑΥΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ με τη μέθοδο EMDR

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των υποψηφίων του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Ανακοίνωση Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας για τις ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν. Καρδίτσας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Page 9 of 29