ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ & ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ.

Εμβολιασμός παιδιών Ρομά στον οικισμό Μαύρικα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΑΙΟΣ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΑΙΟΣ 2019

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Μέρες Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικών Συνδρόμων

Page 7 of 31