ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΙΑΠ

Τηλέφωνα Κλινικών Τμημάτων

Τηλέφωνα Διοίκησης

Εξωτερικά Ιατρεία

Χειρουργικός Τομέας

Παθολογικός Τομέας

Εργαστηριακός Τομέας

ΔΙκαιώματα και Υποχρεώσεις

Τηλέφωνα Χρήσιμα

Page 32 of 33