ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2022

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Page 4 of 34