ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

'Eγκριση Oικονομικών Kαταστάσεων Xρήσης 2021 - Ισολογισμός

Page 3 of 34