ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΤΡΑΥΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ με τη μέθοδο EMDR

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των υποψηφίων του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Ανακοίνωση Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας για τις ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν. Καρδίτσας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού - Καθαριότητα

Δελτίο Τύπου - Αιμοδοσία

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού - Φύλαξη

Page 14 of 33