(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των υποψηφίων του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Ανακοίνωση Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας για τις ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν. Καρδίτσας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού - Καθαριότητα

Δελτίο Τύπου - Αιμοδοσία

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού - Φύλαξη

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Page 11 of 30