ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ. Β ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2022 - Ισολογιμός

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Page 2 of 34