ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ 31-08-2023 (ΑΔΑ: 92Λ64690ΒΙ-Λ3Κ)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ. Β ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2022 - Ισολογιμός

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Page 1 of 33