Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί (23)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 11-5-2017 ΕΩΣ 18-5-2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.5974

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ 11-5-2017 ΕΩΣ 18-5-2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.5973

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΑΠΟ 11-5-2017 ΕΩΣ 18-5-2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.5972

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΕΩΣ 16-05-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5756

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ,ΧΗΜΕΙΟΘ/ΕΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΣ 16-05-2017

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5757

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΩΣ 16-05-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5755 (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΠΟ 11-05-2017 ΕΩΣ 18-05-2017.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6043

 

Page 2 of 2