Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (178)

 

Τίτλος Υποέργου: http://lexidia.fr/booking/4Y/hM Ενίσχυση του saintes rencontres célibataires Γ.Ν Urayasu . Καρδίτσας με επικουρικό προσωπικό για την

 

ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

 

Τίτλος Πράξης:Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

Κωδ. ΟΠΣ: 5070510

Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51358 (ΦΕΚ 3437/ τ.Β’/14-08-2020) αποφασίζει:

 Τον ορισμό και των 13 Νοσοκομείων 5ης Υ.ΠΕ. για την διενέργεια προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 στους εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια.

Page 4 of 13