Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (148)

http://oran-voyages.com/?dantist=site-de-rencontre-ulla&052=60 Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει

connubially την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   εδω

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  εδω

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599-1986  εδω

Με απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καρδίτσας, αλλάζει ο τρόπος που θα κλείνονται τα ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου. Στο εξής οι πολίτες θα εξυπηρετούνται άμεσα από υπαλλήλους, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση και τις δυσκολίες που είχε η εξυπηρέτηση μέσω της φωνητικής πύλης (γραμμής 1535).

Κλείνοντας σήμερα έναν επαγγελματικό μου κύκλοπου είχε ως αρχή την ανάληψη της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, νιώθω την υποχρέωση να καταθέσω στους πολίτες του Νομού Καρδίτσας έναν απολογισμό των έργων & δράσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας μου, πάντα με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών για τη φροντίδα των κατοίκων του τόπου μας και των επισκεπτών που αναζητούσαν και συνεχίζουν να αναζητούν τη λύση σε κάθε πρόβλημα υγείας στο Νοσοκομείο μας. Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδίας όλους του συνεργάτες μου υπαλλήλους του Γ.Ν. Καρδίτσας

Page 9 of 11