Επιστημονικό Συμπόσιο του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής

annoyingly Στις 7-9 Νοεμβρίου 2014 στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε το 7ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, με τίτλο «Η Επείγουσα και Εντατική νοσηλευτική προσαρμοσμένη στις νεότερες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις». Στο συμπόσιο συμμετείχε σε δύο στρογγυλές τράπεζες ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου με θέματα «Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ζωής» και «Βασική Υποστήριξη της ζωής» αντίστοιχα.