Προσωρινοί πινάκες κατάταξης, της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανάρτησε  στις 31 Ιανουαρίου 2020 τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ των υποψηφίων για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, του κλάδου http://centenariodelibes.es/?zabota=mujeres-solteras-quito-pichincha&a8e=9c YE προσωπικού Καθαριότητας.

conocer hombres en españa Κατά των  πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησή τους.

Πίνακας Κατάταξης 8ωρου    rencontre coquine gagny εδω

Πίνακας Κατάταξης 4ώρου    Mocajuba εδώ

Πίνακας Απορριπτέων    εδώ