Ανακοίνωση Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

Σας  γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 26-1-2018 και ώρα 8:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Δημόσια Κλήρωση προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξης στους πίνακες, για τους κωδικούς θέσης 101 και 102 ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας, της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017, λόγω ισοβαθμίας.