Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού - Καθαριότητα

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας της Νοσοκομειακής Μονάδας Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
 
Η προκήρυξη    Berwick εδώ
Η περίληψη προκήρυξης  http://aikido-tahiti.net/?mokruy=rencontres-et-racines-2021&a47=72 εδώ