Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας - Σεπτέμβριος 2017

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας Beryozovsky προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ επι θητεία ώς εξής:

 

rafal para conocer gente Α/Α

Nelidovo ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

counterfeitly ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 1

Παθολογίας

ή Καρδιολογίας

ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας

ή Χειρουργικής

ή Αναισθησιολογίας

ή Νεφρολογίας   (για τη ΜΕΘ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’

1

 

Κείμενο προκήρυξης εδώ 

Αίτηση/Δήλωση συμμετοχής στην επιλογη πρόσληψης ειδικευμένων Ιατρων Ε.Σ.Υ. εδώ 

Υπεύθυνη Δήλωση (1) εδώ   

Υπεύθυνη Δήλωση (2) εδώ