ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2017

http://sanfilippobcn.es/?zadaniye1=mano-arriba-las-mujeres-solteras&718=6e Σύμφωνα με τη διακήρυξη 9/2017 η διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο μπορεί να εκτελεστεί είτε με φορητά πιστοποιημένα δοχεία τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης , είτε με ψυκτικούς θαλάμους εντός οχήματος , όπως εκτελείτε το έργο έως σήμερα.

Η καταλληλότητα των ψυκτικών θαλάμων   να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά που ορίζονται στη σελ 18 της διακήρυξης.

Download attachments: