Print this page

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΓΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚ.6/2017

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΓΕΥΜΑΤΑ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟΥ» (ΣΙΤΙΣΗ) CPV 15894220-9» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας στις 06-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 496/27/27-04-2017 απόφαση Δ.Σ.

Download attachments: