Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη οκτώ (8) ατομικών συμβάσεων παροχής έργου φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου

To πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη οκτώ (8) ατομικών συμβάσεων παροχής έργου φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου https://www.datulliopizza.it/2135-dtit53068-incontri-ca.html εδω