Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος Δ.Σ – Διοικητής: 

 Βαρελάς Βάϊος - Πολιτικός Μηχανικός

 

Αντιπρόεδρος:

Τσιρογιάννη Αλίκη - Συνταξιούχος Ιατρός

 

Τακτικά  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Βελεσιώτης Μιλτιάδης - Παιδίατρος
Αθανασίου Κωνσταντίνος - Δ/ντής Μικροβιολογίας
Τέτσιου Μαρίνα - ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

 

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Καραγιώτα Χριστίνα - Σύμβουλος Διατροφής
Κουκουμτζης Βασίλειος - Ελ. Επαγγελματίας
Σιδέρης Λεωνίδας - Δ/ντής Χειρουργικής
Τσιώλης Σωτήριος - ΤΕ Λογιστικής