Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος Δ.Σ – Διοικητής: 

 Κεχαγιάς Δημήτριος - Οικονομολόγος

 

Αντιπρόεδρος:

Τσιρογιάννη Αλίκη - Συνταξιούχος Ιατρός

 

Τακτικά  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Βελεσιώτης Μιλτιάδης - Παιδίατρος
Δεληβελιώτης Αθανάσιος - Ιατρός Χειρουργός
Τσιώλης Σωτήριος - ΤΕ Λογιστικής

 

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Καραγιώτα Χριστίνα - Σύμβουλος Διατροφής
Κουκουμτζης Βασίλειος - Ελ. Επαγγελματίας
Τέτσιου Μαρίνα - ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής