ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24413-51517
FAX: 24410-26313
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΘΕΣΗ: ισόγειο (εξωτερικά ιατρεία)

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 07:00 - 15:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Κοινωνικοί Λειτουργοί

   Το Τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι αυτοτελές γραφείο και ανήκει στη Ιατρική Υπηρεσία. .Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου είναι στελεχωμένη με (3) Κοινωνικούς Λειτουργούς. Καλύπτει τις κοινωνικές και υποστηρικτικές ανάγκες των ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και των οικογενειών  τους ή των ατόμων που απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία.


Προσφερόμενο έργο των Κοινωνικών Λειτουργών :

Χώροι εργασίας: Κλινικές-Εξωτερικά Ιατρεία-Τ.Ε.Π.