Εφημερεύοντα Φαρμακεία

man seeking women meme Κατάσταση εφημεριών Φαρμακείων Καρδίτσας

Δευτέρα-Παρασκευή: 08:30-14:00 & 17:30-20:30
Ωράριο Επικουρικών Σαββάτου: 8:30-13:30
 

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων .

 Ορισμός των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής

1 —> Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα —> Μέχρι 2 εβδομάδες
2 —> Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα —> 3-6 εβδομάδες
3 —> Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη —> 7-12 εβδομάδες
4 —> Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη —> 12-24 εβδομάδες
5 —> Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη —> 24 εβδομάδες και πάνω

 * Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας του σχετικού νοσοκομείου.

 

Υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να πείτε ΑΝΤΙΟ στο ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Είτε είναι η πρώτη φορά που προσπαθείτε να κόψετε το κάπνισμα είτε έχετε προσπαθήσει πολλές φορές προηγουμένως, μπορείτε να το επιτύχετε με την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη.

Απευθυνθείτε:

Στο εξωτερικό ιατρείο διακοπής καπνίσματος του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Ημέρες Λειτουργίας: Τετάρτη

΄Ωρες Λειτουργίας : 10.30-12.30

Τηλ. Επικοινωνίας: 2441351215

Εάν επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος τηλεφωνήστε στο 1535(πανελλαδική γραμμή)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24413-51517
FAX: 24410-26313
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΘΕΣΗ: ισόγειο (εξωτερικά ιατρεία)

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 07:00 - 15:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Κοινωνικοί Λειτουργοί

   Το Τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι αυτοτελές γραφείο και ανήκει στη Ιατρική Υπηρεσία. .Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου είναι στελεχωμένη με (3) Κοινωνικούς Λειτουργούς. Καλύπτει τις κοινωνικές και υποστηρικτικές ανάγκες των ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και των οικογενειών  τους ή των ατόμων που απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία.


Προσφερόμενο έργο των Κοινωνικών Λειτουργών :

  •       Συμβάλουν στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο των γιατρών . Διερευνούν τις συναισθηματικές ,κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους της κατάστασης του ασθενή , και δίνουν στο γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα για τον ασθενή.
  •        Προετοιμάζουν τον ασθενή για την παραδοχή της ασθένειάς του και της αναγκαιότητας των μέτρων θεραπείας που πρέπει να ληφθούν.
  •        Προσεγγίζουν την οικογένεια για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που απορρέουν από την ασθένεια.
  •        Διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ της οικογένειας και του ασθενή.        
  •        Βοηθούν στη διασύνδεση μεταξύ τμημάτων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία του ασθενή .
  •        Στηρίζουν ψυχοκοινωνικά τον ασθενή και το περιβάλλον του.
  •        Ενημερώνουν σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ασθενή και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου
  •        Προετοιμάζουν την έξοδο από το Νοσοκομείο, την αποκατάσταση και επανασύνδεση με την κοινότητα.
  •        Παρέχουν πληροφορίες και Παραπέμπουν τους συγγενείς ή τον ίδιο τον ασθενή σε πηγές βοήθειας μέσα στην κοινότητα.
  •        Δραστηριοποιούν την Κοινότητα , όπου ανήκει το Νοσηλευτικό Ίδρυμα για την επίτευξη των σκοπών του.
  •        Οργανώνουν και αξιοποιούν την εθελοντική προσφορά.

Χώροι εργασίας: Κλινικές-Εξωτερικά Ιατρεία-Τ.Ε.Π.