Στατιστικά Νοσηλευτικής Κίνησης

Νοσηλευτική Κίνηση Γενικού Νοσοκομείου

Νοσηλευτική Κίνηση ΓΝΚ 2012
Νοσηλευτική Κίνηση ΓΝΚ 2013

 

Νοσηλευτική Κίνηση Κέντρων Υγείας

Νοσηλευτική Κίνηση Κ.Υ. 2012
Κ.Υ Μουζακίου
Κ.Υ. Σοφάδων
Κ.Υ. Παλαμά

Νοσηλευτική Κίνηση Κ.Υ. 2013
Κ.Υ Μουζακίου
Κ.Υ. Σοφάδων
Κ.Υ. Παλαμά

 

Νοσηλευτική Κίνηση Περιφερειακών Ιατρείων

Νοσηλευτική Κίνηση Π.Ι. 2012
Π.Ι Εποπτευόμενα απο Κ.Υ. Μουζακίου
Π.Ι Εποπτευόμενα απο Κ.Υ. Σοφάδων
Π.Ι Εποπτευόμενα από Κ.Υ. Παλαμά

 

Νοσηλευτική Κίνηση Π.Ι. 2013
Π.Ι Εποπτευόμενα απο Κ.Υ. Μουζακίου
Π.Ι Εποπτευόμενα απο Κ.Υ. Σοφάδων
Π.Ι Εποπτευόμενα απο Κ.Υ. Παλαμά