ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

hosp111Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας  http://musicaludi.fr/?karmanik=rencontres-de-lure-2021&551=3a προκηρύσσει θέση Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου ΕΣΥ

Κείμενο προκήρυξης εδώ